Legislatie

 Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

 Legea nr. 8/2006 din 11.01.2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

 

 Normă metodologică din 2006 de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate public

 

 Legea nr. 331 din 08.07.2004

 

 Hotararea nr. 385/18.03.2004 privind accesul gratuit la actul de cultura, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic

 

 Hotărârea nr. 1280/2003 privind aprobarea Inventarului spaţiilor destinate creaţiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale sau a altor instituţii ori autorităţi publice sau în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artiştii plastici sau de alte categorii de artişti şi oameni de cultură, membri ai uniunilor naţionale de creatori legal constituite în România

 

 Legea nr. 550/2002 Lege privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

 Legea 118 din 15.03.2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

 Legea nr. 550 din 14/10/2001 – republicata privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local (titlul Legii a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 558/2004)

 

 Ordonanta nr.26 din 30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

 Legea nr. 35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*) – Republicare

 

 Decret – Lege  nr. 27 din 14 ianuarie 1990 privind organizarea si functionarea in conditii de autonomie economica a organizatiilor de scriitori, artisti plastici si compozitori, creatori de film si de teatru

 

Decret nr. 294 din 29/07/1954 Publicat in Buletinul Oficial nr. 38 din 09/08/1954 pentru organizarea si functionarea „Fondului Plastic din Republica Populara Romana”

 

Decret 266 din 1950 – decretul de infiintare al Uniunii Artiștilor Plastici din România

Scroll to top