Salonul Anual de Arta al UAP Cluj 11 decembrie 2014 – 11 ianuarie 2015

CU OCHII-N SOARE…

Se împlinesc 17 ani de la apariţia „Lexiconului Artiştilor Români Contemporani” publicat în anul 1998 de Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala din Cluj. În Cuvântul înainte al acelei mult aşteptate apariţii îmi exprimam îngrijorarea pentru lipsa de interes a societăţii româneşti faţă de artele plastice, implicit faţă de artişti în primul deceniu de Democraţie. Eram îngrijorat atunci că trecuseră deja 10 ani fără obişnuitele achiziţii anuale de artă şi că Patrimoniul cultural at Patriei scapă din atenţie munca a peste 5000 de artişti profesionişti – câţi activau pe vremea aceea în U.A.P. din România, iar Muzeele de Artă din toată ţara vor pierde şirul artiştilor contemporani. Astfel, artiştii la rândul lor, vor pierde pactul cu nemurirea, chiar dacă sunt valoroşi prin talentul şi hărnicia lor. Este ca şi cântatul  în baie a unei mari voci. Tot cu această ocazie am raportat dotărite filialei noastre la zi în 1998: • 67 ateliere proprietatea U.A.P. • 40 ateliere închiriate de la Primărie • Complex Expoziţional – 340 mp. în centrul oraşului (cine nu-şi aminteşte?) • 3 Galerii de artă cu vânzare – 110 mp. în centrul oraşului • Sediu U.A.P.

AZI ÎN ANUL 2015 avem : • 58 ateliere proprietatea U.A.P. Filiala Cluj • 18 ateliere închiriate de la Primărie (deranjaţi în posesie la tot pasul prin mijlocitori şi metode abuzive) • Sediu U.A.P.  Capitalismul autohton cu multă răbdare şi originalitate a transformat învăţământul, sănătatea, sportul şi cultura – în afacere, (profitabilă pentru foarte puţini), schimbând aşteptările societăţii româneşti în dezastrul care ni se arată astăzi. NU NE VINDEM ŢARA! (doar tinerii, inteligenţa şi talentul). Revenim la bucuria de a fi artist în România -„ copilul de duminică al societăţii”, răsfăţat, alintat, iubit, protejat : COPILUL PLÂNGE !… Îmi fac datoria să atrag atenţia asupra faptului că artiştii care au trudit în ultimii 25 de ani în România, peste o jumătate de veac vor pieri din memoria culturii naţionale din moment ce nu se regăsesc in muzeele ţării. Cât de renumiţi să fie astăzi, operele lor vor îmbogăţi colecţii particulare, sau muzee din alte ţări, vor fi uitaţi odată cu dispariţia acelora care i-au cunoscut şi apreciat. Patrimoniul naţional nu se poate sprijini pe donaţii din partea artiştitor sau a familiilor acestora pentru că operele importante se vând şi nu se donează! Există riscul ca imaginea postumă a artistutui în forma aceasta să fie torsionată. Clujul neavând o Galerie de artă pe măsura pretenţiilor sale culturale, ascunde efervescenţa creatoare a peste 400 de artişti profesionişti membrii ai Filialei Cluj-Napoca a Uniunii Artiştilor Plastici din România şi defilează pompos cu surogate ambiţios manageriate, derutând publicul. Fentând cultura, ajutăm Europa să ne ignore şi mai mult şi poate fi foarte aproape ziua în care singura poezie pe care o va cunoaşte tineretul autohton va fi : „Căţeluş cu părul creţ fură raţa “. În acest context vă relatez o întâmplare extraordinară: doi copii din România au câştigat un concurs internaţional de dans sportiv undeva într-o ţară europeană. În momentul premierii organizatorii au constatat că nu au Imnul României. Copii noştrii au cerut microfonul şi la ridicarea drapelutui ţării, şi-au cântat singuri lmnul! Dumnezeu încă ţine aproape.  Acest Catalog este a Ill-a apariţie din ultimii trei ani mulţumită sprijinului Consiliului Judeţean Cluj, a Muzeului de Artă Cluj, a Uniunii Artiştitor Plastici din România, a Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, a GPO Graphics Cluj-Napoca şi nu în ultimul rând a artiştilor participanţi, care certifică faptul că în Cluj-Napoca pe tărâmul artelor plastice nu se doarme… Membri Filialei U.A.P. din Cluj-Napoca sunt urmaşii maeştrilor Artei Transilvănene şi Naţionale de la înfiinţarea ei în 1924 până în zilele noastre şi cinstesc memoria acestora.

 

 

Aprilie 2015 Cluj-Napoca                                                    Preşedinte U.A.P. Filiala Cluj

.                                                                                         Prof. univ. dr. Horvath Bugnariu loan

 

 

SALONUL ANUAL DE ARTĂ al UAP din România, Filiala Cluj

10 ianuarie 2015 | Articol scris in CULTURA

ZIARUL FĂCLIA

A consemnat Michaela BOCU
m.bocu@ziarulfaclia.ro

 

Expoziţia de pictură, sculptură, grafică, fotografie şi artă decorativă a SALONULUI ANUAL DE ARTĂ al UAP din România, Filiala Cluj, ediţia 2014-2015, eveniment găzduit, timp de o lună, în sălile de la parterul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, îşi închide porţile duminică, 11 ianuarie a.c.

Am putea situa actuala ediţie a salonului sub semnul exploziei CULORII, al INVENTIVITĂŢII, al unui univers poetic ascuns în spatele marii CREAŢII, figurînd poate cea mai puternică şi mai valoroasă ieşire în comunitate a artiştilor clujeni din ultimii ani. Filiala clujeană a UAP, prin artiştii afiliaţi, a făcut şi de această dată dovada că ceea ce se creează la Cluj poate rivaliza, în orice moment, cu oricare dintre simezele reprezentative ale plasticii contemporane din Europa şi din lume!

Fie că se exprimă prin pictură, grafică, sculptură, arte decorative sau procesare computerizată a imaginii, prin tehnici specifice – ulei pe pînză sau carton, acrilic pe pînză/carton, acuarelă, pastel, cărbune, lemn, metal, fier sudat, piatră, marmură, gresie, gips patinat, email pe oţel, teracotă, ceramică, tuş pe hîrtie, acrilic PFL, print digital, xilogravură, tehnici mixte/combinate, new media, mixt media, litografie, desen, grafică vectorială tipar, monotipie, aquaforte-aquatinta, fotoprint, colografie, ulei pe furnir, colaj textil sau coasere fîşii de material, broderie ulei pe pînză, poster, porţelan patinat, faianţă glazurată, gravură, şamot la 1300 grade C, marker pe hîrtie fotosensibilă, colaj, broderie, ac rece, sticlă persionată sau suflată etc. – artiştii probează măiestrie, artă şi meşteşug, asumîndu-şi tensiunea tuşelor rugoase ori diafane, esenţializări rafinate, calme rotunjimi ale volumelor, voluptăţi cromatice de sorginte paradisiacă, un entuziasm debordant şi o sete de a se manifesta de o formidabilă modernitate şi actualitate.

De o diversitate fără precedent se prezintă actuala expoziţie şi, totuşi, atît de unitară este ea în ceea ce priveşte materialitatea abordărilor, a confesiunilor suspendate între realitate şi vis, a aluziilor, asocierilor, juxtapunerilor de planuri, a jocurilor dintre suprafeţe, idei şi mijloace de realizare. Nu ne sfiim să spunem că, în multe dintre lucrări, se insinuează semne ale iubirii, ale speranţei, ale aspiraţiilor celor mai fireşti către lumină. Iar lumina e viaţă, iar viaţa facilitează mersul creaţiei mai departe.

Este o artă energetică!
După aceste consideraţii de ordin cvasi general, credem că se impune menţionarea tuturor expozanţilor, într-un demers simbolic de a le răsplăti marele efort creator, devotamentul faţă de acel inefabil teritoriu al visului, de unde explodează, cu obstinaţie, inspiraţia şi forţa viziunii lor plastice.

Iată-i, aşadar, în ordinea (alfabetică), ce ne-a fost pusă la dispoziţie de Filiala Cluj a UAP: Alexandru Alămoreanu, Rodica Alămoreanu, Elena Amariei, Călin Anton, Ioana Antoniu, Ion Antoniu, Adrian Aramă, Gheorghe Aştilean, Ştefan Avram, Alin Bâlcu, Balla Laszlo Csaba, Balogh Borbala, Barabas Zsuzsanna, Maria-Nicoleta Bartos, Elena Basso Stănescu, Mariana Bojan, Monica Borodi-Petrişor, Manuela Botiş, Teodor Botiş, Octavian Bour, Raveca Brânzaş, Floarea Bulduş, Liviu Bumbu, Roxana Maria Burducea, Claudia Bianca Calini, Andrei Câmpan, Sorin Câmpan, Tudor Câmpian, Margareta Catrinu, Dana Călugăreanu, Ana Călugăru, Daniela Chiorean, Mihai Chira, Emilia Chirilă, Florentina Chiriţă, Elene Cîmpian, Iordanka Cioti, Vasile Cloşca, Gheorghe Codrea, Iurie Cojocaru, Viorica Coldea Lupşa, Adina Elena Comşa, Eliza Comşa, Octavian Cosman, Teodora Cosman, Csata Hermina, Daniela Dâmbar, Vera Dan, Ileana David, Marta Deleanu, Virgil Dobârtă, Adriana Dobra, Dobriban-Lini Enikö, Dobriban Emil, Dora Dumitrescu, Egyed Tibor, Essig Kacso Klara, Eugenia Sofia Fălcuţă, Fazakas Reka, Feleki Istvan, Feleki Karoly, Felhazi Agnes, Gheorghe Feneşan, Andrei Florian, Simina Florian, Forro Agnes, Ancuţa Frantz, Gall Eunice, Gally Katalin, Gavril Gavrilaş, Gedeon Zoltan, Gergely Zoltan, Marius Ghenescu, Mariana Gheorghiu, IMG_1777Adela Gocan, Simona Gocan, Mihaela Gorcea, Delia Andreea Groller, Ovidiu Guleş, Havadi Nagy David Istvan, Corina Horvath Bugnariu, Ioan Horvath Bugnariu, Matei Horvath Bugnariu, Horvath Gyöngyver, Marta Huluba, Andreea Elena Iancu, Ioan Ovidiu Ignat, Elena Ilaş, Silvia Ionel, George Dan Istrate, Kiss Melinda, Kolozsi Gabriela, Kolozsi Tibor, Kömives Andor, Koncz Munich Andras, Koncz Munich Judith, Kovacs Enikö, Kovacs Gizella, Kovats Ildiko, Lao Pi, Cristian Gabriel Lăpuşan, Olimpia Leah, Petru Leahu, Leszai Bordy Margit, Agneta Labancz, Lucia Labancz, Lovasz Noemi, Lukacs Eva, Irina Măgurean, Magyari Annamaria, Sanda Manciac, Dana Marcu, Cristina Marian, Gabriel Marian, Florin Lucian Marin, Cristina Metea Quai, Liviu Mocan, Liliana Moraru, Radu Moraru, Emil Moritz, Eugen Moritz, Marcel Muntean, Ovidiu Muraru, Oniţa Mureşan, Nagy Endre, Maria Neag, Anne Nebert, Ioachim Nica, Viorel Nimigeanu, Ioana Olăhuţ, Liliana Oltean, Cristian Opriş, Ştefan Orban, Palko Ernest, Daniela Paşca, Ovidiu Petca, Livia Petrescu, Anca Pintilie, Blanca Alina Pop, Daniel Pop, Mircea Emil Pop, Vasile Pop, Dumitru Popa, Angela Popescu Roman, Monica Popovici, Felicia Predescu, Radu Pulbere, Sabina Purcariu, Ramona Raus, Daniela Roja China, Andreea Rus, Anca Pia Rusan, Ioan Rusu, Maria Salvanu, Vasile Săraci, Eugen Savinescu, Ioan Sbârciu, Andrei Şchiopu, Dorina Scridonesi, Doina Şerban, Radu Şerban, Mirela Sima Ory, Sipos Laszlo, Adriana Şoit, Lucian Răzvan Şoit, Soo Zöld Margit,Gabriela Staicu Ranga, Starmüller Geza Jr., Starmüller Katalin, Călin Stegerean, Doina Stici, Eduard Stoica, Suba Laszlo, Szekely Geza, Szervaczius Elena, Ionel Tănase, Adrian Tarţa, Ovidiu Florin Tarţa, Rodica Tarţa, Aurelia Tompa, Ecaterina Toşa, Clara Tudoran, Natalia Udrea, Rodica Ungureanu, Valovits Laszlo, Olivia Felicia Vasiu, Anastasia Vdovkina, Anca Volcinschi.

Laudă autorilor acestui spectacol fascinant, care ne învaţă cum să decriptăm poetica formelor, culorilor, viziunilor şi iubirilor lor!