Salonul Anual de Arta al UAP Cluj 13 decembrie 2012 – 10 ianuarie 2013

Cuvânt înainte – PREŞEDINTE U.A.P., Filiala Cluj

 

Catalogul Salonului Anual de Artă 2012- 2013 este parte a unui proiect mai amplu al Filialei Cluj a Uniunii Artiştilor Plastici din Romania. Derularea acestui proiect a început anul trecut, când, a văzut lumina tiparului primul Catalog al Salonului Anual de Artă al Filialei U.A.P. Cluj, 2011-2012, un veritabil caiet de lucru, o carte de vizită colectivă şi de ce nu o evidenţă a prezenţei noastre în viaţa artistică a Clujului. Participarea la salon este benevolă, deschisă tuturor absolvenţilor unei universităti de artă, membri sau nemembri ai Uniunii Artiştilor Plastici, care îndeplinesc criteriile profesionale impuse de bunul simţ, avizate de Juriul de selectie al salonului, compus din prestigioşi artişti plastici, artişti decoratori, critici de artă. Caracteristica principală a Salonului Anual de Artă a U.A.P. Cluj este aceea că artiştii participanţi nu sunt constituiţi într-o echipă, nu au un program comun, nu sunt purtătorii aceloraşi probleme, nu urmăresc o anume modă artistică, nu sunt tributari in corpore unui curent artistic oarecare. Ei sunt individualităţi care prin hazard se întâlnesc pe simezele salonului pe baza unui singur criteriu: profesionalismul! Se impune aşadar, ca publicul să aleagă ce-i place din oferta generoasă a artiştilor de toate vârstele de la nonagenari la debutanţi, în marea lor majoritate români şi maghiari, dar şi alte naţionalităţi, din Cluj, Dej,Bistriţa,Turda, Zalău…Tocmai această diversitate oferă marele spectacol al salonului an de an, făcând totodată dovada prezenţei artiştilor plastici profesionişti clujeni în viaţa artistică a oraşului. Întâmplător sau intenţionat, se face deseori confuzie pe la noi între artiştii profesionişti şi amatori. Oare ce ar fi dacă am face această eroare în toate domeniile cotidiene? Medici amatori, pompieri amatori, arhitecţi amatori. Studiile superioare de specialitate asigură condiţii pentru însuşirea corectă a unei profesii, dar statutul de profesionist trebuie să ţi-l recunoască breasla. Cu riscul de a plictisi precizez următoarele: U.A.P din România este o uniune de creatori în domeniul artelor plastice şi vizuale legal înfiinţată, persoană juridică română de drept privat, organizaţie profesională neguvernamentală, fără scop patrimonial, de utilitate publică, de interes naţional, constituită din creatori şi teoreticieni din domeniul artelor plastice şi vizuale. U.A.P. este continuatoarea juridică a Sindicatului Artelor Frumoase din Bucureşti (S.A.F),fondat in 1921 şi înscris ca persoană juridică în 1946 şi a Sindicatelor Mixte ale Artiştilor Plastici din Provincie. Activitatea U.A.P este guvernată de Legea nr. 21/1924, de Decretul — lege nr. 266/1950, de Decretul lege nr. 27/1990. U.A.P este Uniunea Artiştilor Plastici din România constituită prin Decretul — lege nr. 266/1950 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române. În prezent,U.A.P.R. cuprinde aproximativ 5000 de membri, creatori şi teoreticieni din domeniul artelor plastice şi vizuale. Aceştia sunt absolvenţi ai unor institute superioare de artă iar admiterea în U.A.P. are loc în urma unei jurizări făcută de o Comisie Naţională. U.A.P. este membră A.N.U.C. (Alianţa Naţională a Uniunilor de Creaţie) care cuprinde Uniunea Arhitecţilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Artiştilor Plastici şi UNITER, toate din România, precum şi membră A.I.A.P. (Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici) şi E.C.A. (Consiliul European al Artiştilor). Din anul 2006 Clujul nu mai are o Galerie de artă de referinţă al cărei program să fie instituit şi condus de Uniunea Artiştilor Plastici, singura asociaţie profesională în drept să facă acest lucru. Astfel, activitatea a peste 500 de artişti plastici profesionişti clujeni cuprinşi în cele două filiale ale U.A.P.R.: Filiala Cluj (aproape 400 de membri) şi Filiala Interjudeţeană Cluj-Bistriţa (peste o sută de membri) se face cunoscută mai mult în alte părţi decât acasă. Din păcate ea se rezumă la o singură manifestare de amploare a uniunii noastre „SALONUL ANUAL DE ARTĂ găzduit la fiecare sfârşit de an de Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Remarcăm aici cu bucurie, că după foarte mulţi ani în care nici o autoritate nu ne-a onorat cu prezenţa la vernisaje, prefectul Judeţului Cluj Dl. Prof. univ. dr. Gheorghe loan Vuşcan şi primarul Municipiului Cluj-Napoca, Dl. Prof. univ. dr. Emil Boc au venit între noi, iar faptul acesta ne încurajează să credem că în curând va ieşi Soarele şi pe strada noastră.

 

 

Decembrie 2012                                                                                        Preşedinte U.A.P.Filiala Cluj

.                                                                                                        Prof univ.dr.I0AN HORVATH BUGNARIU